Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Fogderegnskap 419, 1678 - 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678-1681

(1)

Antegnelser

1678-1681

(2)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1678-1681

(179)

Beregning over antegnelser

1678-1681

(180)