Skannet arkivmateriale

Aker fogderi, Fogderegnskap 417, 1678 - 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Inntektsvedlegg

Forside

1680

(2)

U Jordebok

1680

(3)

V Tiendemanntall

1680

(44)

W Leilendingsskatt

1680

(61)

X Proviantskatt (smør og kjøtt)

1680

(110)

Y Odelsskatt

1680

(129)

Z Soldatkjolepenger, legdsvis

1680

(143)

Æ Sagmesterskatt

1680

(154)

Ø Prinsessestyr

1680

(158)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1681

(176)

Inntektsvedlegg

Forside

1681

(177)

BB Tiendemanntall

1681

(178)

CC Leilendingsskatt

1681

(191)

DD Proviantskatt (smør og kjøtt)

1681

(234)

EE Odelsskatt

1681

(249)

FF Legdsrulle, soldatkjolepenger

1681

(264)

GG Sagmesterskatt

1681

(275)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(281)