Skannet arkivmateriale

Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, Ekstraskatt 413, 1762 - 1772


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(4)

Vedlegg 1-4: Ekstr. av mannt. og til- og avgangsl.

(19)

Vedlegg 5-6 og to uten nummer: Kvitteringer o.l.

(35)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(42)

Vedlegg 1-7: Til- og avgangslister

(57)

Vedlegg 8-21: Prestegjeldsvise ant. til manntallet

(86)

Vedlegg 22-30 og tre uten nr.: Kvitteringer m.m.

(135)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(178)

Vedlegg 1-10: Kvartalsvise ekstrakter

(192)

Vedlegg 11 med bilag 1-11: Antegnelser

(231)

Vedlegg 12-13 og to uten nr.: Kvitteringer m.m.

(259)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(269)

Vedlegg 1-2: Til- og avgangslister uten navn

(281)

Vedlegg 3-9: Attester vedrørende militære

(288)

Vedlegg 10 og ett uten nr.: Diverse

(303)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(306)

Vedlegg 1-4

(317)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(327)

Vedlegg 1-9

(342)

1768

Regnskap og summarisk ekstrakt

(365)

Vedlegg 1-7

(377)

1769

Regnskap og summarisk ekstrakt

(404)

Vedlegg 1-8

(416)

1770

Regnskap og summarisk ekstrakt

(435)

Vedlegg 1-5

(447)

1771

Regnskap og summarisk ekstrakt

(477)

Vedlegg 1-2 (3. dok.)

(490)

Vedlegg 3: Restanseregister

(500)

1772

Regnskap og summarisk ekstrakt

(516)

Vedlegg 1-2

(527)

Vedlegg 3-4: Restanseregistre

(533)

Ett vedlegg uten nummer

(613)