Skannet arkivmateriale

Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, Fogderegnskap 285, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(3)

Regnskap og likvidasjon

1695

(5)

Vedlegg

A Førstebøksel

1695

(21)

B-C Sikt og sakefall

1695

(23)

D Tiende, Rakkestad

1695

(30)

E Skattemanntall, Rakkestad

1695

(62)

F Skattemanntall, Heggen og Frøland

1695

(137)

G Sagmesterskatt, Rakkestad

1695

(217)

H Sagmesterskatt, Heggen og Frøland

1695

(222)

I Konsumpsjon og folkeskatt, Rakkestad

1695

(226)

K Konsumpsjon og folkeskatt, Heggen og Frøland

1695

(240)

L Militær jordebok, Rakkestad

1695

(250)

M Militær jordebok, Heggen og Frøland

1695

(275)

N-U

1695

(299)

W Farskaps- og barnedrapssak, Spydeberg

1695

(317)

X-Z, AA-CC

1695

(331)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691-1695

(347)

Antegnelser

1691-1695

(348)