Skannet arkivmateriale

Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, Fogderegnskap 284, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(4)

Vedlegg

A Krongods

1694

(21)

B-D Sikt og sakefall

1694

(24)

E Tiende, Rakkestad

1694

(30)

F Skattemanntall, Rakkestad

1694

(62)

G Skattemanntall, Heggen og Frøland

1694

(137)

H Matrikkelsum

1694

(217)

I Sagmesterskatt, Rakkestad

1694

(219)

K Sagmesterskatt, Heggen og Frøland

1694

(224)

L Konsumpsjon og folkeskatt, Rakkestad

1694

(228)

M Konsumpsjon og folkeskatt, Heggen og Frøland

1694

(241)

N Kvittering for soldatkjolepenger

1694

(251)

P Militær jordebok, Rakkestad

1694

(253)

Q Militær jordebok, Heggen og Frøland

1694

(278)

R-S Dragonpenger

1694

(302)

T-X

1694

(309)