Skannet arkivmateriale

Heggen og Frøland fogderi, Fogderegnskap 283, 1691 - 1693


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(1)

Regnskap og likvidasjon

1691

(2)

Vedlegg

Forside

1691

(10)

Nr. 1 Tiendemanntall

1691

(11)

Nr. 2 Sikt

1691

(29)

Nr. 3 Leilendings- og proviantskatt, jordeboksrett

1691

(30)

Nr. 4 Sagmester-, husmanns- og håndverkerskatt

1691

(66)

Nr. 5 Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(67)

Nr. 6 Kopp- og ildstedsskatt

1691

(71)

Nr. 7 Krigsjordebok

1691

(74)

Nr. 8-9

1691

(97)

Nr. 10 Odelsskatt

1691

(100)

Nr. 11 Kalkførsel til Basmo festning

1691

(107)

Nr. 12-13

1691

(112)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(116)

Regnskap og likvidasjon

1692

(117)

Vedlegg

Forside

1692

(126)

Nr. 1 Tiendemanntall

1692

(127)

Nr. 2 Sikt

1692

(144)

Nr. 3 Leilendings-, proviant, odelssk. og rosstj.

1692

(145)

Nr. 4 Sag-, sagmester-, husmanns- og håndverkersk.

1692

(250)

Nr. 6 Kopp- og ildstedsskatt

1692

(253)

Nr. 5 Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(260)

Nr. 7-8

1692

(265)

Nr. 9 Krigsjordebok

1692

(267)

Nr. 10-12

1692

(290)

Nr. 13 Odelsskatt

1692

(294)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1693

(303)

Regnskap og likvidasjon

1693

(304)

Vedlegg

Forside

1693

(310)

Nr. 1

1693

(311)

Nr. 2 Leilendings-, proviant, odelssk. og rosstj.

1693

(312)

Nr. 3 Sagskatt

1693

(391)

Nr. 4 Legdsrulle

1693

(393)

Nr. 5 Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(401)

Nr. 6-11

1693

(406)

Nr. 12 Odelsskatt

1693

(414)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1687-1693

(424)

Antegnelser

1687-1693

(425)