Skannet arkivmateriale

Heggen og Frøland fogderi, Fogderegnskap 281, 1678 - 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(1)

Regnskap

1685

(2)

Inntektsvedlegg

HHH Tiendemanntall

1685

(8)

III Sikt og sakefall

1685

(26)

KKK Odelsskatt

1685

(28)

LLL Legdsrulle

1685

(39)

MMM Sagskurdoppgave

1685

(47)

NNN Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(50)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1686

(58)

Regnskap

OOO

1686

(59)

Inntektsvedlegg

PPP Tiendemanntall

1686

(65)

QQQ Sikt og sakefall, sagmester- og husmannsskatt

1686

(83)

RRR Odelsskatt

1686

(86)

SSS Legdsrulle, soldatkjolepenger

1686

(97)

TTT Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(105)

UUU Kopp- og feskatt

1686

(112)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1678-1686

(121)

Utgiftsvedlegg

1678-1686

(122)

Nr. 1 Militær jordebok

1678

(123)

Nr. 2-6

1678-1686

(137)

Nr. 7 Militær jordebok

1679

(145)

Nr. 8

1678-1686

(159)

Nr. 9 Militær jordebok

1680

(160)

Nr. 10-11

1678-1686

(173)

Nr. 12 Militær jordebok

1681

(175)

Nr. 13

1678-1686

(188)

Nr. 14 Militær jordebok

1682

(194)

Nr. 15

1678-1686

(207)

Nr. 16 Militær jordebok

1683

(208)

Nr. 17

1678-1686

(221)

Nr. 18 Militær jordebok

1684

(222)

Nr. 19-20

1678-1686

(236)

Nr. 21 Militær jordebok

1685

(238)

Nr. 22-23

1678-1686

(251)

Nr. 24 Militær jordebok

1686

(253)

Nr. 25-27

1686

(267)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1678-1686

(273)

Ekstraktregnskap

1678-1686

(274)

Antegnelser

1678-1686

(337)

Antegnelser til ekstrakt av matrikkel

1680

(435)