Skannet arkivmateriale

Rakkestad fogderi, Fogderegnskap 274, 1683 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1683

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1683

(2)

B Sikt og sakefall

1683

(37)

C Førstebyksel og tredjeårstake

1683

(43)

D Leilendingsskatt og kontribusjon

1683

(46)

E Odelsskatt

1683

(126)

F Legdsrulle, soldatkjolepenger

1683

(148)

G Sagmester- og deleskatt

1683

(161)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(166)

I Kopp- og feskatt

1683

(193)

K Krigshjelp

1683

(207)

Jordegods fritt for rosstjeneste

1683

(210)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1683

(211)

1683

(222)

Etikett

1684-1686

(230)

Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(231)

Inntektsvedlegg

A Skattemanntall for alle skatter

1684

(232)

B Tiendemantall

1684

(309)

C Sikt og sakefall

1684

(330)

D Førstebyksel og tredjeårstake

1684

(336)

E Sagmester- og deleskatt

1684

(340)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(348)

G Kopp- og feskatt

1684

(373)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Militær jordebok

1684

(386)

Nr. 3-6

1684

(398)