Skannet arkivmateriale

Rakkestad fogderi, Fogderegnskap 272, 1680 - 1681


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Regnskap

1680

(2)

Inntektsvedlegg

A Prinsessestyr

1680

(8)

A Jordebok

1680

(35)

B Sikt og sakefall

1680

(73)

C Førstebyksel og tredjeårstake

1680

(78)

D Leilendingsskatt

1680

(81)

E Proviantskatt

1680

(138)

F Odelsskatt

1680

(164)

G Legdsrulle, soldatkjolepenger

1680

(188)

H Sagmester- og deleskatt

1680

(203)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1681

(208)

Inntektsvedlegg

De kgl. intrader

1681

(209)

A Jordebok

1681

(211)

B Sikt og sakefall

1681

(249)

C Førstebyksel og tredjeårstake

1681

(252)

D Leilendingsskatt

1681

(255)

E Proviantskatt

1681

(312)

F Odelsskatt

1681

(338)

G Legdsrulle, soldatkjolepenger

1681

(361)

H Sagmester- og deleskatt

1681

(376)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(381)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1680-1681

(402)

Utgiftsvedlegg

Forside

1680-1681

(403)

Nr. 1 Militær jordebok

1680

(404)

Nr. 2-36 (ikke sammenhengende)

1680

(416)

Nr. 1 Militær jordebok

1681

(421)

Nr. 2

1681

(433)