Skannet arkivmateriale

Rakkestad fogderi, Fogderegnskap 271, 1678 - 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1678

(2)

B Tiendemantall

1678

(38)

C Sikt og sakefall

1678

(60)

D Leilendingsskatt

1678

(63)

E Proviantskatt

1678

(120)

F Odelsskatt

1678

(146)

G Bygg- og høyskatt

1678

(170)

H Familielandhjelp

1678

(199)

I Rosstjeneste

1678

(210)

K Sagmester- og deleskatt

1678

(243)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1679

(248)

Regnskap

N

1679

(249)

Inntektsvedlegg

L Jordebok

1679

(254)

M Tiendemanntall

1679

(290)

O Sikt og sakefall

1679

(300)

P Leilendingsskatt

1679

(305)

Q Proviantskatt

1679

(362)

R Odelsskatt

1679

(390)

S Bygg- og høyskatt

1679

(414)

T Familieskatt

1679

(445)

U Rosstjeneste

1679

(453)

W Sagmester- og deleskatt

1679

(485)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1678-1679

(490)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Innkvarteringsmanntall

1676-1677

(491)

Nr. 2-4 Gjeld, innkvartering

1676-1677

(501)

Nr. 3-8

1678-1679

(510)

Nr. 9 Militær jordebok

1678

(514)

Nr. 10-11

1678-1679

(525)

Nr. 12 Militær jordebok

1679

(528)

Nr. 13 Militær jordebok

1679

(539)