Skannet arkivmateriale

Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Ekstraskatt 261, 1763


Innholdsfortegnelse

(2)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1-13: Til- og avgangslister

Onsøy prestegjeld

(24)

Vedlegg 14-26: Til- og avgangslister

Tune prestegjeld

(57)

Vedlegg 27-39: Til- og avgangslister

Glemmen sogn

(89)

Vedlegg 40-49: Til- og avgangslister

Borge prestegjeld

(124)

Vedlegg 50-62: Til- og avgangslister

Hvaler prestegjeld

(148)

Vedlegg 63-71: Til- og avgangslister

Råde prestegjeld

(177)

Vedlegg 72-86: Til- og avgangslister

Rygge prestegjeld

(195)

Vedlegg 87-99: Til- og avgangslister

Våler prestegjeld

(232)

Vedlegg 100-105: Til- og avgangslister

Hobøl prestegjeld

(266)

Vedlegg 106-115: Til- og avgangslister

Moss jernverk

(287)

Vedlegg 116-124: Soldater og matroser

(310)

Vedlegg 125-141: Kvitteringer

(334)