Skannet arkivmateriale

Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 123, 1695


Antegnelser

1692-1695

(2)