Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 121, 1694


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(2)

Regnskap og likvidasjon

1694

(3)

Vedlegg

A Jordebok

1694

(28)

B Sikt og sakefall

1694

(72)

C Tiende

1694

(81)

D Kgl. landskyld og Torsnes tiende, tillagt Schinc

1694

(96)

E Matrikkelsum

1694

(98)

F Matrikkel

1694

(104)

G Odelsskatt

1694

(171)

H Benefisert og lagstolsgods

1694

(198)

I Rosstjeneste

1694

(227)

K Sagskatt, Moss fogderi

1694

(239)

L Sagskatt, Onsøy og Tune

1694

(242)

M Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(244)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(266)

Vedlegg

Nr. 1-35

1694

(267)