Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 119, 1690 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1690

(1)

Regnskap

1690

(2)

Inntektsvedlegg

A Ekstrakt av kgl. landskyld

1690

(22)

B Matrikkel

1690

(24)

C Årlig take av krongods

1690

(112)

D Kongstiende. Borge

1690

(115)

E Kongstiende, Torsnes

1690

(117)

F Odelsskatt

1690

(120)

G Sagskatt

1690

(136)

H Legdsrulle

1690

(138)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(146)

K Kopp- og ildstedsskatt

1690

(158)

Utgiftsvedlegg

Forside

1690

(164)

Nr. 1 Krigsjordebok, Onsøy

1690

(165)

Nr. 2 Krigsjordebok, Tune, Veme og Åbygge

1690

(171)

Nr. 3 Skatteliste

1690

(177)

Nr. 4-13

1690

(183)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1691

(212)

Regnskap

1691

(213)

Inntektsvedlegg

A Kgl. landskyld

1691

(279)

A1 Ekstrakt av tienden, Borge

1691

(282)

B og C Diverse dokumenter

1691

(284)

D Matrikkel

1691

(290)

E Diverse dokument

1691

(378)

F Odelsskatt

1691

(381)

G Sagskatt

1691

(397)

H Legdsrulle

1691

(402)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(412)

K Kopp- og ildstedsskatt

1691

(421)

L Ekstrakt av tienden, Torsnes

1691

(433)