Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 117, 1684 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap

AE

1687

(2)

Inntektsvedlegg

AA Matrikkel, kongens inntekter

1687

(11)

AB Odelsskatt

1687

(99)

AC Bygsel og årlig take, krongods

1687

(114)

AD Sagskatt

1687

(117)

AF Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(120)

AG Tienden i Torsnes

1687

(136)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(138)

Regnskap

AM

1688

(139)

Inntektsvedlegg

AH Matrikkel

1688

(149)

AI Odelsskatt

1688

(236)

AK Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(252)

AL Kopp- og ildstedsskatt

1688

(266)

AN Tienden i Torsnes

1688

(278)

Diverse dokument

1 stk

1688

(280)