Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 116, 1684 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(1)

Regnskap

P

1685

(2)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel, kongens inntekter

1685

(14)

I Sagoppgave, Tune

1685

(103)

K Odelsskatt

1685

(105)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(120)

M Benefisert gods

1685

(137)

N Tienden i Torsnes

1685

(141)

O Restanseliste

1685

(144)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1686

(147)

Regnskap

S

1686

(148)

Inntektsvedlegg

Q Matrikkel, kongens inntekter

1686

(163)

R Sikt og sakefall

1686

(250)

Tredjeårstake av krongods

1686

(252)

U Håndverker- og tjenerskatt

1686

(254)

X Odelsskatt

1686

(256)

Y Sagoppgave

1686

(283)

Z Konsumpsjon og familieskatt

1686

(287)

Æ Kopp- og feskatt

1686

(306)

Ø Tienden i Torsnes

1686

(322)