Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 110, 1678 - 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1679

(1)

Inntektsvedlegg

K Jordebok

1679

(2)

L Tiendemanntall

1679

(44)

M Sikt og sakefall

1679

(62)

N Leilendingsskatt

1679

(65)

O Proviantskatt

1679

(119)

P Odelsskatt

1679

(137)

Q Familielandhjelp

1679

(148)

R Bygg- og høyskatt

1679

(160)

S Rosstjeneste

1679

(192)

F Sagmesterskatt

1679

(250)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1678-1679

(253)

Utgiftsvedlegg

Forside

1678-1679

(254)

Nr. 16 Krigsjordebok

1679

(255)

Nr. 15-5

1678-1679

(266)

Nr. 4 Krigsjordebok

1678

(288)

Nr. 3-1

1678-1679

(297)