Skannet arkivmateriale

Onsøy, Tune, Veme og Åbygge fogderi, Fogderegnskap 109, 1678


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, Tune, Åbygge og Hvaler

1678

(2)

B Tiendemantall, Onsøy, Tune og Borge

1678

(43)

C Sikt og sakefall

1678

(61)

D Leilendingsskatt

1678

(64)

E Proviantskatt

1678

(118)

F Odelsskatt

1678

(136)

F Familielandhjelp

1678

(148)

G Bygg- og høyskatt

1678

(159)

H Rosstjeneste

1678

(191)

I Sagmesterskatt

1678

(253)