Skannet arkivmateriale

Moss og Verne kloster fogderi, Fogderegnskap 106, 1688 - 1691


Innholdsfortegnelse mappe 1

1688

(1)

Regnskap

1688

(2)

Inntektsvedlegg

AA Jordebok

1688

(15)

BB Tiendemanntall

1688

(42)

CC Sikt og sakefall

1688

(58)

DD Matrikkel

1688

(60)

EE Odelsskatt

1688

(101)

FF Konsumpsjon og folkesk., kopp-, fe-, ildstedssk

1688

(124)

GG Kopulasjonspenger

1688

(138)

GGA Kongens kornlandskyld, smør- og kornleidang, v

1688

(140)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1689

(147)

Regnskap

LL

1689

(148)

Inntektsvedlegg

HH Jordebok

1689

(165)

II Tiendemanntall

1689

(193)

MM Matrikkel

1689

(209)

NN Odelsskatt

1689

(250)

OO Konsumpsjon, folke-, kopp- fe- og ildsstedsskat

1689

(255)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1690

(272)

Regnskap

WW

1690

(273)

Inntektsvedlegg

QQ Jordebok

1690

(292)

RR Tiendemanntall

1690

(319)

SS Sikt og sakefall

1690

(334)

TT Matrikkel

1690

(336)

UU Odelsskatt

1690

(376)

UUA Soldatlegdsrulle

1690

(399)

VV Konsumpsjon, folke-, kopp-, fe- og ildstedsskat

1690

(409)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1691

(423)

Regnskap

1691

(424)

Inntektsvedlegg

XX Jordebok

1691

(440)

YY Tiendemanntall

1691

(468)

ZZ Sikt og sakefall

1691

(483)

AAA Matrikkel

1691

(485)

BBB Odelsskatt

1691

(525)

CCC Rulle over soldatkjolepenger

1691

(545)

DDD Konsumpsjon, folke-, kopp-, fe- og ildstedsska

1691

(553)