Skannet arkivmateriale

Moss og Verne kloster fogderi, Fogderegnskap 105, 1685 - 1687


Innholdsfortegnelse mappe 1

1685

(1)

Regnskap

I

1685

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1685

(14)

B Tiendemanntall

1685

(40)

C Sikt og sakefall

1685

(57)

D Tredjeårstake

1685

(59)

E Odelsskatt

1685

(61)

F Strandsittere, husmenn og tjenestedrenger

1685

(89)

G Sagmesterskatt

1685

(92)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(99)

K Benefisert gods som er fri for rosstjeneste

1685

(112)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1686

(118)

Regnskap

J

1686

(119)

Inntektsvedlegg

L Jordebok

1686

(133)

M Tiendemanntall

1686

(159)

N Ekstrakt av sikt og sakefall

1686

(175)

O Førstebyksel og tredjeårstake

1686

(178)

P Manntall over diverse skatter

1686

(180)

Q Odelsskatt

1686

(215)

R Sagmesterskatt

1686

(238)

S Konsumpsjon og folkeskatt, kopp- og feskatt

1686

(247)

T Kopulasjonspenger

1686

(260)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1687

(262)

Regnskap

Æ'

1687

(263)

Inntektsvedlegg

U Jordebok

1687

(276)

V Tiendemanntall

1687

(302)

W Sikt og sakefall

1687

(318)

X Tredjeårstake og årlig take

1687

(320)

Y Matrikkel

1687

(323)

Z Odelsskatt

1687

(364)

Æ Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(387)

O' Militær jordebok

1687

(398)