Skannet arkivmateriale

Moss og Verne kloster fogderi, Fogderegnskap 101, 1680


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Regnskap

A

1680

(2)

Inntektsvedlegg

B Leilendingsskatt

1680

(9)

C Odelsskatt

1680

(67)

D Smør- og kjøttskatt

1680

(88)

E Jordebok, Verne kloster

1680

(129)

F Jordebok, Moss fogderi, gods utlagt til "militie

1680

(152)

G Jordebok, Hobøl sogn

1680

(168)

H Prinsessestyr

1680

(179)

I Sagmesterskatt

1680

(219)

K Legdsrulle, soldatkjolepenger

1680

(227)

Spesifikasjon over Nonnekloster, Akershus m.m.

1680

(238)

Antegnelser

1680

(243)

Ekstrakt av antegnelser

1680

(250)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1680

(254)

Utgiftsvedlegg

Militær jordebok, Verne kloster og Moss

1680

(255)

Militær jordebok, Hobøl sogn

1680

(282)

Militær jordebok, Verne kloster og forpaktninsg.

1680

(291)