Skannet arkivmateriale

Moss og Verne kloster fogderi, Fogderegnskap 100, 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1679

(1)

Designasjon over kongens inntekter

1679

(2)

Inntektsvedlegg

Leilendingsskatt

1679

(7)

Odelsskatt

1679

(67)

Verne kloster forpaktnings- og strøgods som er utl

1679

(88)

Moss fogderi, jordegods som er utlagt til "militie

1679

(116)

Jordebok, Hobøl

1679

(133)

Bygg og høyskatt

1679

(143)

Smør- og kjøttskatt

1679

(188)

Rosstjeneste, proprietærgods, adelige setegårder

1679

(233)

Militær jordebok, Verne kloster og forpaktningsg.

1679

(279)

Militær jordebok, Hobøl sogn

1679

(307)

Familielandhjelp

1679

(316)

Militær jordebok

1671

Overført fra Akershus stiftamtsregnskap 1679

(326)