Skannet arkivmateriale

Moss og Verne kloster fogderi, Fogderegnskap 99, 1678


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(1)

Regnskap

A

1678

(2)

Inntektsvedlegg

B Leilendingsskatt

1678

(11)

C Odelsskatt

1678

(69)

D Jordebok, jordegods utlagt til militien

1678

Verne kloster

(91)

E Jordebok, Hobøl

1678

(120)

F Jordebok, jordegods utlagt til militien

1678

Moss fogderi

(130)

Jordebok, jordegods utlagt til militien

1678

Hobøl

(147)

Tiendemanntall

1678

(156)

Bygg- og høyskatt

1678

(177)

Smør- og kjøttskatt

1678

(223)

Rosstjeneste, proprietærgods og adelige setegårder

1678

(270)

Militær jordebok

1678

(317)

H Familielandhjelp

1678

(348)

Militær jordebok

1671

Overført fra Akershus stiftamtsregnskap 1678

(361)