Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Ekstraskatt 97, 1756 - 1767


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Hovedmanntall

Forside

(12)

Hovedmanntall

Idd prestegjeld

(13)

Hovedmanntall

Berg prestegjeld

(31)

Hovedmanntall

Aremark prestegjeld

(48)

Hovedmanntall

Skjeberg prestegjeld

(65)

Hovedmanntall

Summarum

(91)

Vedlegg 1: Beregning av ekstraskatten

(93)

Vedlegg 2-5: Kvitteringer

(96)

Vedlegg 6: Restanseregister

(104)

Tre legg uten nr.

(108)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(116)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av ekstraskatten

(122)

Vedlegg 2-10: Kvitteringer

(125)

Vedlegg 11: Restanseregister

(143)

9 vedlegg uten nr.

(151)

1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(203)

Vedlegg 1-2: Kvartalsekstrakter

(211)

Vedlegg 3: Kvittering

(217)

Vedlegg 4: Beregning av utestående ekstraskatt

(219)

Tre vedlegg uten nr.: Restanseregistre

(225)

To vedlegg uten nr.: Ekstrakt og beregning

(239)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt

(245)

Vedlegg 1: Beregning av ekstraskatten

(253)

Vedlegg 2-4: Restanseregistre

(257)

Vedlegg 5: Kvittering

(272)

1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(275)

Vedlegg 1: Beregning av ekstraskatten

(283)

Vedlegg 2: Rangskatt

(287)

Vedlegg 3: Kvittering

(290)

Vedlegg 4-6: Restanseregistre

(292)

1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(307)

Vedlegg 1: Beregning av ekstraskatten

(316)

Vedlegg 2: Tjenestefolk hos pers. utenfor bondest.

(320)

Vedlegg 3: Rangskatt

(323)

Vedlegg 4: Forhøyelses ekstraskatt

(326)

Vedlegg 5: Personer utenfor bondestanden

(329)

Vedlegg 6: Kvittering

(332)

Vedlegg 7-8: Attester

(334)

Vedlegg 9-11: Restanseregistre

(338)

Ti vedlegg uten nr.

(355)