Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 11, 1692 - 1693


Innholdsfortegnelse, mappe 1

1692

(2)

Regnskap og likvidasjon

1692

(3)

Vedlegg

Forside

1692

(21)

A Jordebok

1692

(22)

B-C Tiende

1692

(38)

D Sikt og sakefall

1692

(54)

E Avtak for gårdene Jørstad og Guslund

1692

(56)

F Matrikkel

1692

(59)

G Drenge-, husmanns- og bondesønnsskatt

1692

(87)

H Sagmesterskatt

1692

(89)

I Spesifikasjon over matrikkelskylda

1692

(99)

K Konsumpsjon, folke-, kopp- og ildstedsskatt

1692

(102)

L-S

1692

(123)

T Jordegods fritt for odelsskatt

1692

(174)

Innholdsfortegnelse, mappe 2

1693

(192)

Regnskap og likvidasjon

1693

(193)

Vedlegg

Forside

1693

(210)

A Jordebok

1693

(211)

B-D Tiende

1693

(227)

E-F

1693

(249)

G Sikt og sakefall

1693

(254)

H Matrikkel

1693

(257)

I Drenge-, husmanns- og bondesønnsskatt

1693

(285)

K Sagmesterskatt

1693

(288)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(295)

M Kopulasjonspenger

1693

(308)

N-P

1693

(310)

Q Jordegods fritt for odelsskatt

1693

(321)

R-V

1693

(339)