Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 7, 1687 - 1688


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Regnskap med vedlegg

1687

(2)

Inntektsvedlegg

AAA Jordebok

1687

(33)

BBB Tiendemanntall

1687

(74)

CCC Ekstrakt av fetienden

1687

(86)

DDD Sikt og sakefall

1687

(88)

EEE Krongods utlagt til "militien"

1687

(90)

FFF Leilendingsskatt

1687

(93)

GGG Odelsskatt

1687

(146)

HHH Sagskatt

1687

(168)

III Husmanns- og drengeskatt

1687

(176)

KKK Konsumpsjon og familieskatt

1687

(179)

LLL Kongens part av korntienden i Skjeberg

1687

(197)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(200)

Regnskap med vedlegg

1688

(201)

Inntektsvedlegg

MMM Jordebok

1688

(218)

NNN Tiendemanntall

1688

(261)

OOO Sikt og sakefall

1688

(274)

PPP Krongods utlagt til "militien"

1688

(277)

QQQ Odelsskatt

1688

(280)

RRR Sagskatt

1688

(303)

SSS Husmanns- og drengeskatt

1688

(309)

TTT Konsumpsjon og familieskatt

1688

(312)

UUU Kopp- og ildstedsskatt

1688

(328)

VVV Kongens part av korntienden i Skjeberg

1688

(347)

WWW Konsumpsjon og familieskatt (Jens Juel)

1688

(349)