Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 5, 1682 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(1)

Regnskap

1684

(2)

Inntektsvedlegg

X Jordebok

1684

(13)

Y Tiendemanntall

1684

(55)

Z Ekstrakt av fetienden

1684

(65)

Æ Sikt og sakefall

1684

(67)

Ø Odelsskatt

1684

(70)

OE Leilendings- og proviantskatt samt soldatkjolep

1684

(88)

AA Sagskatt

1684

(151)

BB Husmanns- og drengeskatt

1684

(169)

CC Kongens part av korntienden i Skjeberg

1684

(172)

DD Konsumpsjon og familieskatt

1684

(174)

EE Kopulasjonspenger

1684

(193)

FF Kopp- og feskatt

1684

(195)

GG Presteskatt

1684

(212)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1682-1684

(214)

Utgiftsvedlegg

Nr. 14-12

1682-1684

NB! er filmet i omvendt rekkefølge

(215)

Nr. 11 Militær jordebok

1684

(223)

Nr. 10-5

1682-1684

(227)

Nr. 9 Militær jordebok

1683

(242)

Nr. 3-2

1682-1684

(246)

Nr. 1 Militær jordebok

1682

(249)