Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 3, 1678 - 1681


Regnskap

1681

(1)

Innholdsfortegnelse mappe 1

1681

(5)

Inntektsvedlegg

H Jordebok

1681

(6)

I Sikt og sakefall

1681

(51)

K Leilendingsskatt

1681

(54)

L Proviantskatt

1681

(102)

M Odels- og pantegods

1681

(137)

N Ekstrakt over soldatlegdpenger

1681

(154)

Q Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(156)

R Ekstrakt av korntiende

1681

(179)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1678-1681

(188)

Utgiftsvedlegg

Forside

1678-1681

(189)

nr. 1-21 NB! er filmet i omvendt rekkefølge

1678-1679

(190)

nr. 1-2

1680-1681

(245)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1678-1681

(254)

Antegnelser

1678-1681

(255)