Skannet arkivmateriale

Idd og Marker fogderi, Fogderegnskap 1, 1678 - 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1678

(2)

B Korntiende

1678

(49)

D Leilendingsskatt

1678

(71)

E Proviantskatt

1678

(120)

F Odels- og pantegods

1678

(160)

G Korn og høyskatt

1678

(186)

H Familielandhjelp

1678

(220)

I Rosstjeneste

1678

(231)

K Sagskatt

1678

(253)

Militær jordebok

1678

(260)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1679

(265)

Inntektsvedlegg

L Jordebok

1679

(266)

M Sikt og sakefall

1679

(310)

N Leilendingsskatt

1679

(312)

O Proviantskatt

1679

(360)

P Odels- og pantegods

1679

(385)

Q Bygg- og høyskatt

1679

(401)

R Familielandhjelp

1679

(433)

S Rosstjeneste

1679

(449)

T Sagmesterskatt

1679

(471)