Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1861, 1686 - 1690


Inntektsvedlegg

M Leilendingsskatt

1690

(1)

N Proviantskatt

1690

(78)

O Odelsskatt

1690

(145)

P Legdsrulle, Tønsberg kompani

1690

(198)

Q Legdsrulle, Holmestrand kompani

1690

(214)

R Tiende

1690

(231)

S Konsumpsjon og folkeskatt

1690

(309)

T Kopp- og kvegskatt

1690

(329)

U Presteskatt

1690

(351)

W Tingsvitner om sager, håndverksfolk mm

1690

(354)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-2

1690

(382)