Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1858, 1686 - 1690


Ekstraktregnskap

1687

(1)

Inntektsvedlegg

M Leilendingsskatt

1687

(8)

N Proviantskatt

1687

(86)

O Odelsskatt

1687

(156)

P Legdsrulle, soldatkjolepenger

1687

(209)

R Tiende

1687

(231)

S Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(309)

T Presteskatt

1687

(329)

U Rosstjeneste

1687

(332)

Utgiftsvedlegg

Nr. 2-7

1687

(429)