Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1857, 1686 - 1690


Regnskap

1686-1690

(1)

Inntektsvedlegg

A Leilendingsskatt

1686

(39)

B Proviantskatt

1686

(118)

C Odelsskatt

1686

(189)

D Odelsskatt, Strøms hovedgård m. tilliggende gods

1686

(251)

E Legdsrulle, Tønsberg kompanis distrikt

1686

(254)

F Legdsrulle, Holmestrand kompanis distrikt

1686

(278)

G Tiende

1686

(296)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(374)

I Kopp- og kvegskatt

1686

(394)

K Presteskatt

1686

(412)

L Rosstjeneste

1686

(415)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1

1686

(513)