Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1856, 1685


Regnskap

1685

(1)

Inntektsvedlegg

Leilendingsskatt

1685

(10)

Proviantskatt

1685

(90)

Odelsskatt

1685

(167)

Rosstjeneste

1685

(231)

Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(333)

Presteskatt

1685

(355)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1685

(358)

Antegnelser

1681-1685

(370)