Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1855, 1684


Inntektsvedlegg

Rosstjeneste

1684

(1)

Ekstrakt, Wedels jordebok, gods fri for rosstj.

1684

(91)

Ekstrakt, kirkens gods fri for rosstjeneste

1684

(105)

Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(120)

Kopp- og kvegskatt

1684

(140)

Presteskatt

1684

(160)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-19

1684

(163)

Tingsvitner om fosser, sager og kverner (10 stk.)

1684

(187)