Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1853, 1683


Inntektsvedlegg

Krigshjelp

1683

(1)

Rosstjeneste

1683

(6)

Ekstrakt, kirkens gods fri for rosstjeneste

1683

(100)

Ekstrakt, Wedels jordebok, gods fri for rosstj.

1683

(115)

Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(129)

Kopp- og kvegskatt

1683

(149)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-12

1683

(169)