Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1850, 1681


Regnskap

1681

(1)

Inntektsvedlegg

Leilendingsskatt

1681

(8)

Proviantskatt

1681

(134)

Odelsskatt

1681

(213)

Konsumpsjon og familieskatt

1681

(277)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-6

1681

(304)