Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1848, 1679 - 1680


Inntektsvedlegg

Nr. 1 Leilendingsskatt

1680

(1)

Nr. 2 Smør- og kjøttskatt

1680

(112)

Nr. 3 Prinsessestyr (2 eks.)

1680

(221)