Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1846, 1679 - 1680


Regnskap

A

1679-1680

(1)

Inntektsvedlegg

Nr. 1 Leilendingsskatt

1679

(28)

Nr. 2 Smør- og kjøttskatt

1679

(140)

Nr. 3 Høy- og kornskatt

1679

(249)

Nr. 4 Odelsskatt

1679

(289)