Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1844, 1674 - 1675


Innholdsfortegnelse mappe 1

1674-1675

(2)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-116

1674-1675

(4)

Antegnelser

1674-1675

(253)

Erindringer vedk. Hartvig Nilssøns regnskap

1674-1675

(266)

Høy- og kornskatt

1675

(269)

Dok. ang. Griffenfeldts gods

1671-1676

(375)

Kopi, skjøte, Strøms hovedgård

16750301

(376)

Ekstraktbok, utstedte skjøter til Griffenfeldt

1671-1675

(379)

Ulike typer gods og godsinntekter

1675-1676

(382)

Vedlegg, regnskap for Strøms hovedgård

A Jordebok

1675-1676

(386)

A Ekstrakt

1675-1676

(401)

B Skattetaksasjon

1675-1676

(405)

C Skattemanntall

1675-1676

(413)

D Kvittering

1675-1676

(415)

[E] Gårder som tidl. lå i Lier fogderi

1675-1676

(417)

Antegnelser, Strøms hovedgård

1675-1676

(420)

Dok. ang. Hartvig Nilssøn Oxenlews bo

1675

(427)