Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1842, 1664 - 1673


Innholdsfortegnelse mappe 1

1664-1673

(2)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-8

1664

(3)

Nr. 9-19

1665

(19)

Nr. 20-33

1666

(48)

Nr. 34-42

1667

(83)

Nr. 43-54

1668

(107)

Nr. 55-62

1669

(138)

Nr. 63-74

1670

(156)

Nr. 75-79

1671

(184)

Nr. 80-82

1672

(209)

Nr. 83

1673

(216)

Regnskap

1668

(219)

1669

(231)

1670

(243)

Dokumenter angående Griffenfeldts inntekter (4 dok

1671-1673

(255)