Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1839, 1664 - 1673


Regnskap

1664-1673

(1)

Designasjon

1659-1678

(3)

Regnskap

1664

(7)

1665

(20)

1666

(30)

1667

(39)

1668

(56)

1669

(73)

1670

(89)

1671

(104)

1672

(118)

1673

(131)

Inntektsvedlegg

F Ekstrakt, matrikkelskyld

1660

(146)

G Prinsessestyr

1664

(148)

H Odelsskatt

1664

(228)

I Odelsskatt

1665

(286)

K-L Prinsessestyr

1665

(338)