Skannet arkivmateriale

Delgobe, Charles Antoine - samling, Tilleggspakke, stykke 1, 0 -


1.1 Dimitterede fra Bergens lærde skole 1720-1755

(1)

1.2 Studenter fra Bergen 1611-1635

(35)

2. Den holstenske geistlighet

(39)

3. Dødsfall 1881

(66)

4. Norske ingeniører 1883

(113)

5. Ingeniør- og arkitektforeningen 20.04.1897

(130)

Beyer

(146)

Heggelund

(209)

Junger

(226)

Weinwich

(229)