Skannet arkivmateriale

Jarlsberg grevskap, Fogderegnskap 1838, 1661 - 1663


Innholdsfortegnelse mappe 1

1661-1663

(2)

Regnskap

1661

(3)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1661

(11)

Tingsvitne

1661

(35)

C Skattemanntall

1661

(38)

D Odelsskatt

1661

(96)

Regnskap

1662

(143)

Vedlegg

A Jordebok

1662

(151)

B Skattemanntall

1662

(174)

C Sagskatt

1662

(276)

Regnskap

1663

(295)

Vedlegg

E Sagskatt

1663

(303)

Tingsvitner

1659-1662

(312)