Skannet arkivmateriale

Oslo mønstringskontor, Yngre ruller, Hovedruller, Hovedrulle 2, 1864


Tittelblad

(upaginert)

Patenter nr.

1001-1080

(1)

1181-1200

(41)

1201-1295

(51)