Skannet arkivmateriale

Lassens samlinger, Personalhistoriske samlinger, Kirkebokutdrag, bind 75, 0 -


Tittelside

(mangler)

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Kristiania by

Forside

(mangler)

Viede 1648-1786

(1)

Døpte 1648-1731

(39)

Begravede 1648-1786

(136)

Spredte opptegnelser ca. 1640-1740

(186)

Akershus slottsmenighet

Forside

(mangler)

Offentlige skriftemål 1662-1702

(202)

Døpte 1734-1819

(203)

Viede 1735-1819

(255)

Begravede 1734-1819

(266)

Konfirmerte 1736-1756

(283)

Offentlige skriftemål 1735-1756

(284)

Konfirmerte 1777-1819

(285)