Skannet arkivmateriale

Oslo, Adressebok , 1940


Permer

(mangler)

Annonser

(mangler)

Tittelblad

(mangler)

Register over de averterende firmaer

(mangler)

Tillegg og rettelser

(mangler)

Første avsnitt

Offentlige institusjoner m.m.

Innholdsfortegnelse

(mangler)

Offentlige institusjoner m.m.

A

(1)

Offentlige institusjoner m.m.

B

(4)

Offentlige institusjoner m.m.

C-D

(6)

Offentlige institusjoner m.m.

D

(7)

Offentlige institusjoner m.m.

E-F

(9)

Offentlige institusjoner m.m.

F

(10)

Offentlige institusjoner m.m.

G

(11)

Offentlige institusjoner m.m.

H

(12)

Offentlige institusjoner m.m.

I-J

(13)

Offentlige institusjoner m.m.

K

(14)

Offentlige institusjoner m.m.

L

(19)

Offentlige institusjoner m.m.

M

(22)

Offentlige institusjoner m.m.

N

(23)

Offentlige institusjoner m.m.

O

(25)

Offentlige institusjoner m.m.

P

(29)

Offentlige institusjoner m.m.

R

(30)

Offentlige institusjoner m.m.

S

(32)

Offentlige institusjoner m.m.

T

(37)

Offentlige institusjoner m.m.

U

(39)

Offentlige institusjoner m.m.

V-Ø

(43)

Annet avsnitt

Personregister

Forklaringer

(mangler)

Personregister

Å (Aa)

(45)

Personregister

A

(62)

Personregister

B

(156)

Personregister

C

(287)

Personregister

D

(319)

Personregister

E

(354)

Personregister

F

(416)

Personregister

G

(471)

Personregister

H

(541)

Personregister

I

(726)

Personregister

J

(741)

Personregister

K

(846)

Personregister

L

(940)

Personregister

M

(1038)

Personregister

N

(1114)

Personregister

O

(1195)

Personregister

P

(1267)

Personregister

Q

(1319)

Personregister

R

(1320)

Personregister

S

(1380)

Personregister

T

(1551)

Personregister

U

(1612)

Personregister

V-W

(1620)

Personregister

X-Y

(1680)

Personregister

Y

(1681)

Personregister

Z

(1682)

Personregister

Æ-Ø

(1684)

Personregister

Ø

(1685)

Tredje avsnitt

Gateregister

Forklaringer

(mangler)

Gateregister

Å (Aa)

(1773)

Gateregister

A

(1779)

Gateregister

B

(1800)

Gateregister

C

(1865)

Gateregister

D

(1897)

Gateregister

E

(1927)

Gateregister

F

(1956)

Gateregister

G

(1996)

Gateregister

H

(2035)

Gateregister

I

(2101)

Gateregister

J

(2111)

Gateregister

K

(2134)

Gateregister

L

(2197)

Gateregister

M

(2219)

Gateregister

N

(2274)

Gateregister

O

(2304)

Gateregister

P

(2332)

Gateregister

R

(2360)

Gateregister

S

(2387)

Gateregister

T

(2524)

Gateregister

U

(2597)

Gateregister

V-W

(2622)

Gateregister

Y

(2671)

Gateregister

Z-Ø

(2672)

Gateregister

Ø

(2673)

Fjerde avsnitt

Fagregister

Forklaringer

(mangler)

Fagregister

A

(2681)

Fagregister

B

(2719)

Fagregister

C-D

(2740)

Fagregister

D

(2741)

Fagregister

E

(2750)

Fagregister

F

(2760)

Fagregister

G

(2790)

Fagregister

H

(2798)

Fagregister

I

(2805)

Fagregister

J

(2826)

Fagregister

K

(2830)

Fagregister

L

(2857)

Fagregister

M

(2870)

Fagregister

N-O

(2899)

Fagregister

O

(2900)

Fagregister

P

(2902)

Fagregister

R

(2913)

Fagregister

S

(2926)

Fagregister

T

(2963)

Fagregister

U

(2987)

Fagregister

V-W

(2989)

Fagregister

Y-Ø

(2995)