Skannet arkivmateriale

Stjørdal og Verdal, Matrikkel , 1723


Verdal prestegjeld

Innledning

(mangler)

Haug tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(1a)

Dragongårder

(39b-40a)

Summarisk ekstrakt

(50b-51a)

Skogn prestegjeld

Innledning

(51b-52a)

Geite tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(52b-53a)

Vold tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(65b-66a)

Dragongårder

(86b-87a)

Frosta prestegjeld

Innledning

(96b-97a)

Åsen tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(97b-98a)

Frosta tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(111b-112a)

Dragongårder

(129b-130a)

Leksvik prestegjeld

Innledning

(132b-133a)

Leksvik tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(133b-134a)

Stranden tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(151b-152a)

Stjørdal prestegjeld

Innledning

(159b-160a)

Arnstad tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(160b-161a)

Bøstad tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(183b-184a)

Meråker tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(211b-212a)

Rød tinglag

Legdsgårder og frie gårder

(225b-226a)

Dragongårder

(246b-247a)

Generalekstrakt

(262b-263a)

Kvernsteder

(263b-264a)

Fjellsletter

(265b-266a)

Saltkjeler og laksevarp

(266b-267a)

Sager

(267b-268a)

Etterskrift

(268b-269a)