Skannet arkivmateriale

Stjørdal og Verdal, Matrikkel , 1723


Innledning

(1a)

Verdal prestegjeld

Innledning

(15b-16a)

Legdsgårder

(16b-17a)

Dragonkvarter

(111b-112a)

Kvernsteder

(141b-142a)

Forhøyelse

(142b-143a)

Skogn prestegjeld

Innledning

(143b-144a)

Legdsgårder

(144b-145a)

Dragonkvarter

(229b-230a)

Frosta prestegjeld

Innledning

(255b-256a)

Legdsgårder

(256b-257a)

Dragonkvarter

(337b-338a)

Leksvik prestegjeld

Innledning

(345b-346a)

Legdsgårder

(346b-347a)

Stjørdal prestegjeld

Innledning

(412b-413a)

Legdsgårder

(413b-414a)

Dragonkvarter

(584b-585a)

Sammendrag

(618b-619a)

Kornvisse, middelmådige og frostaktige gårder

(624b-625a)

Summariske ekstrakter

(652b-653a)

Autorisasjon

(667b)