Skannet arkivmateriale

Orkdal, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Innledning

(1a)

Orkdal fogderi

Orkdal tinglag

(5b-6a)

Meldal tinglag

(54b-55a)

Rennebu tinglag

(98b-99a)

Oppdal tinglag

(133b-134a)

Beregning av kvern-, eng-, laks- og sagskatt

(189b-190a)

Autorisasjon

(mangler)