Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane, Matrikkel , 1723


Register

(mangler)

Jæren og Dalane fogderi

Bjerkreim skipreide

(1b-2a)

Hetland skipreide

(17b-18a)

Lund skipreide

(38b-39a)

Sokndal skipreide

(56b-57a)

Eigersund skipreide

(74b-75a)

Valle skipreide

(83b-84a)

Quie (Bø) skipreide

(94b-95a)

Høyland skipreide

(101b-102a)

Haug skipreide

(110b-111a)

Klepp skipreide

(118b-119a)

Gjesdal skipreide

(127b-128a)

Gand (Sandnes) skipreide

(135b-136a)

Jåtten skipreide

(149b-150a)

Sola skipreide

(158b-159a)

Goe skipreide

(167b-168a)

Summarisk beregning

(176b-177a)

Spesifikasjon

(179b-180a)